Nainstalujte si:
       

Překlad submarine


submarine = ponorka; podmořský; ponorkový; dlouhý sendvič; útočit; přepadnout ponorkou; zaútočit; podklouznout při nárazu pod bezpečnostním pásem; obří sendvič; ponorný člun; podmořský člun; kabel podmořský
nuclear submarine = atomová ponorka; jaderná ponorka;

Překlad submarine z webu:
The submarine was flooding.  Nemohlo být pochyb.
And this submarine exploded?  A ta ponorka explodovala?
There's a hostile submarine out there.  Tam venku je nepřátelská ponorka.
He's a former attack submarine commander.  Je to bývalý velitel útočné ponorky.
Now there was one spirited submarine driver!  To byl nějaký velitel ponorky!
It took thirty seconds for the submarine to settle.  Ponorka se ustálila za třicet vteřin.
It was his first time on a submarine in several years.  Byl na ponorce poprvé po mnoha letech.
This will be a true test of our submarine and his capabilities.  To bude opravdová zkouška naší ponorky a jejích schopností.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsubmission   subscribed   subsequent   subsequently   subset   subsidence   subsidies   subsidy