Nainstalujte si:
       

Překlad subject


subject = předmět; podrobit (podmanit); předmětový; poddajný; podřízený; vystavený; přístupný; věc (předmět); subjekt (předmět, věc); osoba; případ (osoba); podmět (jaz.); podřídit; podmanit (podrobit); vystavit (kritice ap.; podrobený; náchylný (k); podložit
British subject = britský občan; britský poddaný; britský státní příslušník;
delicate subject = choulostivá věc; citlivé téma; choulostivé téma;
legal subject = právní subjekt; subjekt právního vztahu;
Science subject = předmět vědy; trnité téma;

Překlad subject z webu:
Subject is cleared per my program.  Objekt v souladu s mým programem.
The subject is closed.  Záležitost je vyřízena.
Will the subject be alone?  Bude sám?
You brought the subject up.  Ty jsi s tím začal.
But that's not the subject here.  Ale o to tu teď nejde.
What more fit or complex subject could you find?  Co složitějšího byste si ještě mohl přát?
I must tell them that the subject is to be tabooed.  Musím jim říct, že to téma je tabu.
The gods were very firm on the subject of suicide.  Bohové se stavěli k otázce sebevraždy velmi zásadově.
Senta did not need to guess at the subject of their conversation.  Senta nemusel hádat, o čem že se to baví.
The man was like a natural force, not truly subject to control.  Je jako přírodní živel, který se vlastně nedá ničím ovládnout;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsubject to   subjects   submarine   submission   subscribed   subsequent   subsequently   subset