Nainstalujte si:
       

Překlad subject to


subject to = vystavit (3. p.); vystavený (3. p.); náchylný k; s podmínkou, že; podvolit se; kromě; mající sklon k; s výhradou (2. p.); namáhat (čím); závislý na; podmíněný (čím); pod podmínkou (2. p.); vyžadující povolení
be subject to = podléhat (3. p.); být podmíněn (2. p.); podléhat (2. p.);

Překlad subject to z webu:
But it's subject to change in seconds.  Avšak to se může každou chvíli změnit.
My plans are subject to change by the minute.  Moje plány se mohou změnit každou minutu.
This deal will be subject to a lot of criticism.  Tato dohoda bude podrobena spoustě kritiky.
The man was like a natural force, not truly subject to control.  Je jako přírodní živel, který se vlastně nedá ničím ovládnout;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsubjects   submarine   submission   subscribed   subsequent   subsequently   subset   subsidence