Nainstalujte si:
       

Překlad subdivision


subdivision = pododdělení; sekce; druhotné dělení; další členění; členění; rozparcelovaná půda; dělení; další dělení; pododdíl; podrozdělení; rozdělení; rozparcelování; složka; útvar; stavební parcela; další rozdělení; parcelace; jednotka; podpoložka
class subdivision = podtřída; třída nižšího řádu;
geographical subdivision = podtřída zeměpisných znaků; pomocné znaky místa;
subframe   subject   subject to   subjects   submarine   submission   subscribed   subsequent