Nainstalujte si:
       

Překlad style


style = styl (též výtv., sport.); sloh (styl, též výtv.); vystupování (ve společnosti, styl); způsob; druh; ukazatel; rafička; nazývat (používaným jménem, titulem); oslovovat (používaným jménem, titulem); titulovat (používaným jménem, titulem); rydlo (anticky)
academic style = akademický styl; netvořivý styl;
advanced style = vyšší styl; pokročilý sloh; pokročilý styl;
affected style = vyumělkovaný sloh; netvořivý sloh; vyumělkovaná manýra; manýra;
american style = americký způsob; americký styl; manýra;

Překlad style z webu:
Your style lacks delicacy.  Váš styl postrádá jemnost.
And what style looks best on my body type?  A který styl sluší mý postavě nejlíp?
He knew the style of the braid.  Ty copy poznal.
It's part of the style you know?  Copak to nepatří k tomu stylu, kterej znáš?
Only samurai were allowed this style and, for them, it was obligatory.  Takový účes směli nosit jen samurajové a byl pro ně povinný.
The three men were served in a style appropriate to their rank.  Tři důstojníci byli obslouženi tak, jak příslušelo jejich hodnostem.
It was the style that mattered and the style was the same.  Záleží na stylu, a styl byl týž.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstyling   stylist   sub-frame   subdivision   subframe   subject   subject to   subjects