Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad sturdiness do češtiny

sturdiness = statnost; zdatnost; robustnost; houževnatost; pevnost; trvanlivost; odolnost; stabilita; zmužilost; důkladnost; masivnost; statný
body sturdiness = karoserie; tuhost; pevnost;
sturgeon   stuttering   style   styling   stylist   sub-frame   subdivision   subframe