Nainstalujte si:
       

Překlad stupid


stupid = hloupý; pitomý; blbý; tupý (hloupý); necitelný; stupidní; nerozumný; nesmyslný; pošetilý; nepříjemný; protivný; otravný; omámený; otupený; hlupák; pitomec; bez citu; debilní; nudný; bezduchý; idiotický; omezený (hloupý); idiotský; hloupá výmluva
bloody stupid = zatraceně hloupý; proklatě hloupý;
grow stupid = hloupnout; zhloupnout;
somewhat stupid = nějak přihlouplý; připitomělý; don't be stupid = nebuď hloupý;

Překlad stupid z webu:
Stupid cow!  Ty pitomá náno!
A stupid fool!  Hloupý blázen!
You poor stupid shit.  Ty pitomče.
And that's a stupid name!  A to jméno je hloupé!
Turn me over, you stupid clod!  Tak už mě obrať, ty hlupáku!
This isn't the time for stupid questions.  Ted není čas na hloupé otázky.
Hurry up and get on that stupid dragon!  Koukej nasednout na toho pitomýho draka!
Her amazement was so great she felt stupid with it.  Byla tak užaslá, až si připadala hloupě.
I do not bother my thoughts with such stupid figurations.  Takovými hloupostmi se nezatěžuji.
Suddenly nothing mattered to either of us but that stupid stuffed toy.  Najednou nám oběma na tom hloupém plyšovém psovi hrozně záleželo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorsturdiness   sturgeon   stuttering   style   styling   stylist   sub-frame   subdivision