Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stumble; stump; stumper do češtiny


stumble = klopýtat, narazit (klopýtnout), udělat chybu, pohoršit (urazit), urazit (pohoršit), urazit se (pohoršit), zarazit se (nad), klopýtnutí (poklesek), poklesek (klopýtnutí), přehmat (klopýtnutí), vrazit, poklesnout

stump = pahýl (kořen), výstupek, porazit (vykácet), vykácet, osekat, kořen (pahýl), provizorní tribuna (řečnická), pařez, uvést do rozpaků, agitovat (řečnit z tribuny), řečnit z tribuny (agitovat), našlapovat těžce


Next: stun; stunned; stunning; stunt    tax-free; taxi; taxing; tea