Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad study do češtiny

study = studovat; studium (učení); studijní; učení (studium); snaha; učit se; úsilí; pracovna; zkoumat; studovna; studie (náčrt); rozbor; kresba; předmět studia (vhodný); hloubání; náčrt; přemýšlet; hloubat (přemýšlet); snažit se; usilovat; hledět si; bádat
application study = aplikační studie; studie použitelnosti;
appraisal study = hodnotící studie; hodnotící zpráva;
brown study = zadumanost; snění; hloubání (při učení); zamyšlenost (hluboká);
correlation study = korelační studie; vztahový výzkum;

Příklady překladu slova "study" z webu:

Study and dreams.  Studia a sny.
A study of the soul had not been a part of his training.  Studium duše k jeho vzdělávání nepatřilo.
Did you study a language?  Učil ses jazyk?
What was the study for?  Proč se ta studie dělala?
He was a quick study in contrasts;  Byl příkladem kontrastů;
So you study them, and study them.  Takže si je prohlížíš a prohlížíš.
Were they there, then, only to study him?  Pozvali si ho tedy jen proto, aby si ho pořádně prohlédli?
We will proceed to the château, and study matters on the spot.  Odebereme se do zámku a zjistíme na místě, co se přihodilo.
She followed it with her head down, a study in concentration.  Sledovala ho s hlavou skloněnou, zosobněné soustředění.
She took one of them to the window to study more closely.  Odnesla jeden k oknu, aby si ho mohla prohlédnout podrobněji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstuff   stuff and nonsense   stupid   sturdiness   sturgeon   stuttering   style   styling