Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad studio do češtiny

studio = studio; ateliér; zkušebna; studiový; fotoateliér; garsoniéra; pracovna; přenos ze studia
film studio = filmový ateliér; filmové studio;

Příklady překladu slova "studio" z webu:

The studio was hot but not stale.  V pracovně bylo horko, ale ne dusno.
Suppose the studio was burning?  Co když pracovna hořela?
I'm going back to the studio tonight.  Ještě večer se vracím do ateliéru.
As you know, you leave the studio unarmed.  Jak jistě víte, studio opustíte neozbrojený.
If you could maybe go round to the studio and rouse him?  Třeba bys mohla zajít do ateliéru a vzbudit ho?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstudy   stuff   stuff and nonsense   stupid   sturdiness   sturgeon   stuttering   style