Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad student do češtiny

student = studentský; badatel; učenec; studující; studentka; posluchač; docházka studenta
college student = univerzitní student; student univerzity;
excellent student = výborný žák; vynikající student;
law student = studující práv; student oboru právo;
married student = vdaná studentka; ženatý student; medik; medička; posluchač medicíny;

Příklady překladu slova "student" z webu:

Student visits had become rare.  Návštěvy studentů se stávaly vzácnějšími.
The student had drawn himself erect.  Student vstal a narovnal se.
I'm a student there.  Já tam studuji.
I am a student and...  Já jsem studentka a...
I am merely a student of life.  Já jsem jenom učeň života.
It was time to be a student again.  Bylo načase, aby zase byla studentkou.
He looked as studious as a college student taking a big exam.  Připomínal pilného středoškolského studenta na velké zkoušce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstudies   studio   study   stuff   stuff and nonsense   stupid   sturdiness   sturgeon