Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stuck do češtiny

stuck = přilepil; přilepil se; přilepen; strčen; vetknutý prvek; vada pryže; vada výrobků; prvek; pevný; povrchová vada výrobků vulkanizovaných v kotli; upevněný; vetknutý architektonický prvek; zaklíněný; přilepený; strčený; strčil; uváznutý; chycený; zaseklý
get stuck = zpříčit se; zaseknout se; utkvět; uváznout; ulpět; zůstat viset;

Příklady překladu slova "stuck" z webu:

Stuck up for him bigtime.  Pořádně ho podržel.
That stuck with me.  To mě trklo.
But it's stuck there.  Ale nemůžu na to přijít.
A man's head stuck out.  Z ní trčela lidská hlava.
It's as if they're stuck in the past.  Jako by uvízly v minulosti.
Ford still had his hand stuck out.  Ford stále ještě napřahoval ruku.
It felt as though he was stuck in tar.  Měl dojem, že je přilepený v dehtu.
But without me you would still be stuck here.  Ale beze mne byste tu trčel kdovíjak dlouho.
It's got the numerals all wrong and it's stuck the hands on crooked.  Všechna čísla jsou přeházená a ručičky umístila docela špatně.
Her father stuck up for her, and her mother stuck it to her.  Její otec s ní drží a její matka je proti ní vysazená.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstuck on   student   studies   studio   study   stuff   stuff and nonsense   stupid