Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stuck on do češtiny

stuck on = viset na; uváznutý na (6. p.); přilepený na (krku)
be stuck on = být celý pryč do (2. p.); zbožňovat;

Příklady překladu slova "stuck on" z webu:

Their client was stuck on a million.  Jejich klient trval na milionu.
She was a rising star that stuck on the way up.  Zrodila se hvězda a uvízla někde cestou vzhůru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstudent   studies   studio   study   stuff   stuff and nonsense   stupid   sturdiness