Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stub; stubborn; stubbornly; stubbornness do češtiny


stub = pahýl, kořen (zubu), oharek, špalek, vymýtit (na pařezy), vysekat (na pařezy), zamáčknout (cigaretu), špaček (tužky, cigarety apod.), útržek (kontrolní), ústřižek (kontrolní), suk, čep nápravy

stubborn = neústupný (tvrdohlavý), nepoddajný, nezlomný, nepovolný (tvrdohlavý), houževnatý, sveřepý, trucovitý, zarytý, úporný, neohebný, tuhý, paličatý

stubbornly = tvrdohlavě, paličatě, vrtohlavě, urputně, zarputile, úporně, trucovitě


Next: stud; studied; studious; stuffer    task; tassel; tasting; tattered