Nainstalujte si:
       

Překlad strut


strut = vykračovat si; podpěra; vyšlapovat si; naparovat se (vyšlapovat si pyšně); vyztužit vzpěrou (trámem); vyšlapovat si pyšně; trám; podpora (trám); ztuhnout; tuhnout; ztvrdnout; tvrdnout; rozpěrka; stojka; podpírat; vzpírat; výztuha; nést se; rozpěra
gas strut = teleskopická vzpěra; plynová vzpěra zadních výklopných dveří;
MacPherson strut = ; ;
supporting strut = opěrná vzpěra; opěrné rameno; nosné rameno;
suspension strut = vzpěra McPherson; rameno nápravy; vzpěra nápravy; tažná tyč;

Překlad strut z webu:
Gone was the swaggering strut of the quickest gun in town.  Pyšná chůze nejrychlejšího pistolníka ve městě vzala za své.
Kelly stared up at the aluminum strut assembly.  Kelly si upřeně prohlížela konstrukci z hliníkových tyčí a vzpěr.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstucco   stuck   stuck on   student   studies   studio   study   stuff