Nainstalujte si:
       

Překlad struggle


struggle = zápas (boj); bojovat; razit si cestu; probíjet se; prodírat se; namáhat se (usilovat); zápasit (bojovat); boj; potyčka; šarvátka; spor; svár; mlátit sebou; probojovávat se; prosazovat se; usilovat; úsilí; námaha; vzpírat se; rozrůstat se; zápasový
uphill struggle = velice těžký boj; pěkná fuška (velmi těžký boj);

Překlad struggle z webu:
We struggle to do so, you with us and we with you.  Bojujeme, abychom to dokázali, vy s námi a my s vámi.
She didn't struggle in his embrace, but shook with terror.  Nevzpěčovala se mu v náručí, ale třásla se hrůzou.
She began to struggle in my grip.  Začala se v mém sevření zmítat.
But he has a struggle to keep up his position.  Bude však mít co dělat, aby si svou pozici udržel.
After all the years of struggle and suffering.  Po všech těch letech zápasu a utrpení.
There is always hazard in the struggle for worldly power.  Boj o světskou moc je vždy riskantní.
He struggles to do good, while you struggle to commit evil.  On se vzpírá dobru, zatímco ty se vzpíráš páchat zlo.
It hurt like hell, and he started to struggle and kick.  Bolelo to pekelně, začal zápasit a kopat.
I did, though it took a decided effort to struggle to my feet.  Poslechl jsem, třebaže to nohy rozhodně odmítaly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstrut   stucco   stuck   stuck on   student   studies   studio   study