Nainstalujte si:
       

Překlad structure


structure = struktura; složení; uspořádat; strukturovaný; stavba (konstrukce); konstrukce; kostra hlavy; budova (konstrukce); sklad; skladba; vazba; textura; uspořádání; členit; dělat strukturu; konstruovat; postavit; sestavit; sled oblastí (polovodičové součástky)
age structure = věková skladba; věkové složení;
all-metal structure = konstrukce celokovová; celokovová konstrukce;
all-wood structure = konstrukce celodřevěná; celodřevěná konstrukce;
articulated structure = kloubová struktura; kloubová konstrukce;

Překlad structure z webu:
Human structure is strange to us.  Lidská stavba je nám cizí.
The sentence structure is orderly, and there's no rambling.  Struktura vět je naprosto v pořádku, žádné nesouvislé odbočky.
But the underlying structure of obsessions was there:  Ale struktura podpovrchové posedlosti byla tato:
Langdon's eyes followed to the structure ahead.  Langdon sledoval očima její nataženou paži.
Your idea of the imago, the structure of it, had a kind of...  Vaše pojetí imaga, jeho struktury, v tom byl jistý druh...
They could see the complexities of its structure quite clearly.  Viděli jasněji složitost jeho konstrukce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstruggle   strut   stucco   stuck   stuck on   student   studies   studio