Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad struck do češtiny

struck = udeřil (4. p.); úder; udeřený; uhodil; udeřen; uhozen; zastřelil; demontovaný (lešení); odmontovaný; stažený; zahlazený; uhozený; plácl si (udělal obchod)
being struck = být udřený; být nabouraný;

Příklady překladu slova "struck" z webu:

Struck him out!  Strajk aut!
This struck home.  To zasáhlo cíl.
He was struck down.  Byl sražen.
Suddenly an idea struck me.  Náhle mi to došlo.
And then an idea struck me.  Potom mě něco napadlo.
I shall forget that you struck me.  Zapomenu, že jste mě uhodil.
That made him angry, and he struck me.  To ho rozčililo a udeřil mě.
He was wearing a robe, and that struck me as odd.  Měl na sobě talár, a to mi přišlo divné.
Panagyn did not see where the bolt had struck him.  Panagyn neviděl, kam ho střela zasáhla.
A gout of flame rolled past his head and struck the far wall.  Nad hlavou mu proletěl snop plamene a narazil na protější zeď.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstructure   struggle   strut   stucco   stuck   stuck on   student   studies