Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad strong do češtiny

strong = silný (mocný); odolný; výrazný; nápadný; statný; mocný; energický; silně; energicky; pevný; horlivý; prudký; přesvědčivý; přesvědčující; přísný; důrazný; vyhraněný (názory); drastický; hluboký; závažný; mocně; koncentrovaný; výživný; přesvědčení
enemy strong = síla nepřítele; silný nepřítel;

Příklady překladu slova "strong" z webu:

Strong men.  Silní muži.
How strong is it?  Jak je silný?
Ah, how strong you are!  Ach, jak jsi silný!
I need a strong woman.  Potřebuji silnou ženu.
Did he have a strong will?  Má pevnou vůli?
Relationship with his mother is strong ...  Vztah s matkou je silný...
Bring me a rope and a strong hook.  Přines mi pevné lano a silný hák.
Say, if they had a lot of strong men on the job.  Pokud na to nasadili dost siláků.
It is to be put in the ship's strong room.  Mělo by to přijít do lodní pokladnice.
They were armed with spears and two held a strong net.  Měli oštěpy a dva drželi pevnou síť.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstruck   structure   struggle   strut   stucco   stuck   stuck on   student