Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stroke do češtiny

stroke = úder; mrtvice; náraz; dopad; bití (pulsu); tah; črta (tah); rána; strok (veslař); pohlazení; pohladit; udávat tempo (ostatním, veslem); zabírat; kus (práce); ukázka; rys (črta); strokovat (udávat tempo ostatním); nahrnutí; zdvih (motoru); tep; pohyb
admission stroke = sací zdvih; sací takt; sání;
apoplectic stroke = záchvat mrtvice; mozková mrtvice; mrtvice;
back stroke = zpětný chod; plování na zádech;
backhand stroke = odpálení rubem; úder rubem; dráha pístu brzdového válce; plavání prsa;

Příklady překladu slova "stroke" z webu:

Just stroke your chin and look wise.  Jenom si budeš hladit bradu a tvářit se moudře.
That's a stroke of luck.  To je ale štěstí.
I had a stroke down there.  Postihla mě tam dole mrtvice.
Give or take a stroke or two?  Připočteš nebo něco odečteš?
Her fingers did not cease to stroke the dus' warm hide.  Její prsty nepřestávaly hladit dusovu horkou kůži.
The bird, it felt, had been a stroke of genius.  Ten pták, cítil, to byl geniální tah.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstrong   struck   structure   struggle   strut   stucco   stuck   stuck on