Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stripping do češtiny

stripping = obnažování; svlékající se; stírací; slupování; pruhování; skrývka práce; stahování; odstraňování; stírání; demontování; rozebírání; odbedňování; skrývka; dolování; odskružování; vypuzování; vyčesávání; reakce odtržení; odkliz; loupání; demontáž bednění
deuteron stripping = reakce odtržení nukleonu z deuteronu; strhávací reakce s deuteronem;

Příklady překladu slova "stripping" z webu:

Stripping off his clothes he stood beneath the cold water.  Svlékl se a sedl si do proudu studené vody.
Hulagh, she said, stripping him of titles.  Hulaghu, odpověděla, zbavujíc ho titulů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstrobe   stroke   strong   struck   structure   struggle   strut   stucco