Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stripe do češtiny

stripe = pruh (barevný); proužek (barevný); tkanina; výprask; pruhovat; vrstva; pás; čárový kód; kód; mrskat; namrskání; podélná střední čára vozovky; přeškrtnout; rána; sešlehat; šleh; udeření; vodicí čára; prýmek; pruhový; čárkový kód; proužkovat; lemovka
tape stripe = lepicí ozdobný pruh; lepicí ozdobný pás;

Příklady překladu slova "stripe" z webu:

My two stripes to your one mean you take a look.  Mé dva prýmky proti tvému jednomu znamenají, že podívat se půjdeš ty.
He tore off his striped apron and his white cap.  Serval ze sebe pruhovanou zástěru a bílou čapku.
A pussycat hiding in tiger's stripes.  Domácí kočička, schovaná pod tygřími pruhy.
What's with the guy in the striped tunic?  Co to je za toho pruhovaného chlápka?
Food and drink helped, as did the stripes on our arms.  Jídlo a pití nám pomohlo a prýmky na našich ramenou taky.
There was a formerly white jacket with sergeant's stripes on it.  Ležel tam i kdysi bílý kabát se seržantskými proužky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstripper   stripping   strobe   stroke   strong   struck   structure   struggle