Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad strikingly; stringency; stringent; stringer do češtiny


strikingly = nápadně, neobyčejně, pozoruhodně, stávkujíce, markantně, frapantně, efektně

stringency = nedostatek peněz na trhu, přísnost, finanční tíseň, striktnost, rigoróznost

stringent = ostrý, štiplavý, tvrdý, strohý, sešněrovaný, tísnivý, naléhavý, důrazný, striktní, rigorózní, úsporný

stringer = podložka kolej., podélník, podvlak, svlak, bočník, okrajnice, vazník, odžilek, podložka, rozpěra, dílec, stringer


Next: stringy; striped; stripped; strive    tapered; tapering; tapestry