Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad strike do češtiny

strike = udeřit (hodiny ap.); stávka; úder; stávkovat (za co); uhodit (hodiny ap.); praštit; bouchnout; mrštit; vrazit; překvapit; zasáhnout (postihnout); srazit se; vyrazit; učinit dojem na; náhlý úspěch; narazit; dopadnout (přijít na); přijít na (dopadnout)
general strike = generální stávka; generální; všeobecná stávka;
lightning strike = neohlášená stávka; blesková stávka;
official strike = legalizovaná stávka; stávka se souhlasem odborů; oficiální stávka;
rent strike = stávka nájemníků; stávka;

Příklady překladu slova "strike" z webu:

Strike one.  Jedna nula.
And strike at its voonerable spot.  A zasáhne tu obludu do jejího zranitelného místa.
Does that strike you as likely?  Zdá se vám to věrohodné?
I saw you strike this lady.  Vypadněte, řekla ta coura.
But one thing does strike me.  Ale jedna věc mne zaujala.
Why would we want to strike their homeland?  Proč bychom napadali jejich domovinu?
If you don't squeeze, lightning will strike you?  Nebudešli se snažit, udeří do tebe blesk?
We usually struck quickly, if we could strike at all;  Pokud jsme vůbec mohli udeřit, udeřili jsme většinou jako blesk.
Jahunda was anxious that the first shaft should strike a mortal blow.  Jahunda doufal, že hned prvním šípem zasadí smrtící ránu.
Only then did the full weight of the event strike him:  Teprve pak na něj plně dolehla tíha toho, co se stalo:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstring   strip   stripe   stripper   stripping   strobe   stroke   strong