Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad strife; striker; striking do češtiny


strife = hádka, svár (spor), soutěž, násilné vyvolání nepokojů, veřejné násilí, zápas, závodění, sporový, sváry

striker = útočník, přitloukač, kladívko (bicích hodin), harpunář, zápalník (zbraně), úderník u pušky, člen demoliční čety, řadicí palec, harpuna, kladivo, nárazové těleso pro nárazové zkoušky vozidel, palec řadicí vidlice


Next: strikingly; stringency; stringent; stringer    tantalize; tantrum; tap; tape