Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stride do češtiny

stride = kráčet (dlouhými kroky); dlouhý krok; chodit velkým krokem; velký krok; velká délka kroku; překročit (dlouhým krokem); rozkročit se (hodně); délka kroku; krokový; krok; rázovat; ostrost
take it in one's stride = nenechat se tím vyvést z míry;

Příklady překladu slova "stride" z webu:

His stride was off;  Ruce mu dřevěněly únavou.
Popolac could stride no further.  Popolac už nemohl dál.
He began to stride into the pentagram.  Zamířil do pentagramu.
He saw himself get up and stride to the window and stare out of it.  Pozoroval sám sebe, jak vstává, jde k oknu a zírá ven.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstrike   string   strip   stripe   stripper   stripping   strobe   stroke