Nainstalujte si:
       

Překlad strict


strict = přísný; tuhý; tvrdý; ostrý; přesný; určitý; striktní; rigorózní; napjatý; přesně vymezený; těsný; úzký; závazný; železný; přesný výklad


Překlad strict z webu:
A strict log is kept.  Musel se dodržovat přesný postup.
They had strict policies.  Mají přísné zásady.
We have very strict protocols about what we can tape, by the way.  Mimochodem máme velmi přísný protokol, co se týče pořizování záznamů.
For he was a strict chaperone to death.  Byl totiž dokonalým průvodcem smrti.
Our orders are to maintain strict radio silence.  Máme rozkaz přísně dodržovat radiový klid.
He hasn't got a chance without therapy and strict medical care.  Bez pořádné terapie a přísné lékařské péče nemá naději.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstride   strike   string   strip   stripe   stripper   stripping   strobe