Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stricken do češtiny

stricken = postižený; zasažený; sklíčený; těžce postižený; postřelený; zachvácený; poškozený; stižený; formovací šablona
terrorize stricken = zachvácený strachem; zděšený; vyděšený;

Příklady překladu slova "stricken" z webu:

Stricken a magic dog.  Stlicken je kouzelný pes.
It was a sorely stricken man who lay before us.  Ležel tu muž, kterého potkalo neštěstí.
Mallory stopped dead before it, stricken by its crude bizarrity.  Mallory zůstal před ním stát, zasažený jeho hrubou malebností.
Another stab of pain from his stricken side made him wince.  Další nával bolesti v poraněném boku ho přinutil zamrkat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstrict   stride   strike   string   strip   stripe   stripper   stripping