Nainstalujte si:
       

Překlad stretching


stretching = roztahování; napínací; rozpínací; protahování; prodlužování; napínání; dloužení; úprava; protažení; rozpínání; dodatečná tepelná úprava (polyamidových kordů); natahování; prodloužení (impulzu); rozprostření (záznamu); rozšíření; dloužící; dosahující
frame stretching = natažení rámu; vyrovnání rámu;

Překlad stretching z webu:
Stretching her out on her back he examined the wounds.  Položil ji na záda a prohlédl rány.
Which is stretching it a bit, sir.  To jsou otisky nohou, pane, řekl.
The effect was like stretching an already tensioned spring.  Jako by se natahoval už beztak napnuty' provaz.
She was at the window, stretching and yawning.  Stála u okna, protahovala se a zívala.
That, to say the least, was stretching the truth.  Tohle, mírně řečeno, bylo překrucování pravdy.
I could see the same high outer wall stretching off into the distance.  Za plotem jsem viděl tutéž vysokou vnější zeď táhnoucí se do dáli.
To look at a solid wall of jointed stone stretching out before me.  A uviděl jsem, jak se přede mnou tyčí pevná zeď z betonu a kamene.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstricken   strict   stride   strike   string   strip   stripe   stripper