Nainstalujte si:
       

Překlad stretch


stretch = táhnout se (prostírat se); natáhnout se (o materiálu); roztažení; rozloha; napnout; rozprostírat se; rozpětí (roztažení); objem (rozloha); napětí; natažení; rozpínat se (prostírat se); prostírat se; přehánět; sahat kam (prostírat se); napínání; úsek
at a stretch = jedním rázem;

Překlad stretch z webu:
Stretch time.  Natahovat čas.
Don't stretch your luck.  Nepokoušej své štěstí.
Did it stretch like a silver thread far out into the invisible mist?  Vinul se jako stříbrná nit daleko do neviditelné mlhy?
I might even stretch out and get a few winks.  Mohl bych se dokonce natáhnout a schrupnout si.
Are you prepared to stretch laws?  Jsi připravena trochu je obejít?
It's amazing what they can stretch to fit.  Je úžasné, jak dokážou věci převrátit k obrazu svému.
One got up and motioned him to stretch out.  Jeden vstal a pokynul mu, aby si lehl.
Ben took it in a hand that seemed to stretch out for miles.  Ben ho vzal do ruky, která se musela natáhnout jakoby přes celé míle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstretching   stricken   strict   stride   strike   string   strip   stripe