Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad strengthening; strenuous; stressed; stressing do češtiny


strengthening = sílící, vyztužování, zesílení, posilování, zpevňování, posílení, upevnění, zpevnění, opevňování, zpevňovací, vyztužovací, upevňovací

strenuous = vytrvalý, namáhavý, snaživý, pracovitý, aktivní, houževnatý, přičinlivý, horlivý, čilý, činný, odvážný, statečný

stressed = stresovaný, zdůraznil, důrazný, přízvučný, ve stresu, stlačený, namáhaný, napjatý


Next: stretched; stretcher; strew; striate    tame; taming; tamp; tamper