Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad strength do češtiny

strength = síla (moc); moc (síla); mez pevnosti; sílit; maximální profit; braní na hůl; stabilita; intenzita; mohutnět; houževnatost; pevnost; silový; silná stránka; koncentrace; velikost; fyzická síla; početní síla; početní stav; únosnost; odporuschopnost
adhesive strength = přilnavost; pevnost v přilnavosti;
bending strength = pevnost v ohybu; síla ohybu;
bond strength = pevnost vazby; pevnost spoje;
breakdown strength = průrazná pevnost; průrazné napětí;
buckling strength = pevnost ve vzpěru;

Příklady překladu slova "strength" z webu:

The strength went out of me.  Vyprchala ze mě veškerá síla.
All my strength was gone.  Všechna síla mě opustila.
You have not strength enough.  Nemáš dost síly.
Hwan didn't have the strength to speak.  Hwan neměl sílu mluvit.
I must save all my strength now.  Musím se teď stůj co stůj udržet při síle.
He does not use all his strength to do this.  Nepoužije k tomu všechnu svou sílu.
For his speed was legend and his strength terrifying.  Protože jeho rychlost byla pověstná a síla strašlivá.
But it is too late to try for strength now through nourishment.  Ale je už stejně pozdě chtít načerpat síly z jídla.
She pushed herself away from the rock, feeling her strength return.  Odstrčila se od skály, cítila, že se jí vrací síla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstress   stretch   stretching   stricken   strict   stride   strike   string