Nainstalujte si:
       

Překlad street


street = ulice; pouliční; třída; vozovka; bankovní část města; městská ulice; řeka (v sazbě); městská komunikace; uliční; jízdní dráha; místní komunikace; městská dráha (tramvaj i autobus)
cross street = spojovací ulice; příčná ulice; překročit ulici;
main street = hlavní třída; hlavní silnice;
side street = postranní ulice; vedlejší ulice; condition of street = stav silnice;
in Queer street = ve slepé uličce (v tísni);

Překlad street z webu:
Street bum.  Je tam tulák.
The street was empty.  Ulice byla prázdná.
And the street sign.  A cedule s názvem ulice.
You got a street address?  Máte číslo domu?
The one across the street there.  Vchod támhle přes ulici.
I got it off the street this morning.  To jsem odlil dnes ráno na ulici.
The place will be packed with street people.  Bude tam plno bezdomovců.
The people and carts that thronged the street were still there.  Lidé a vozíky stále ještě plnili ulice.
He knew the rank and file of the street gangs.  Znal teritoria i složení pouličních gangů.
Down the hall, down the stairs and into the street beyond.  Po chodbě, po schodech a na ulici.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstrength   stress   stretch   stretching   stricken   strict   stride   strike