Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stream do češtiny

stream = proud (lidí, řeky, slov, na silnici apod.); potok (vodní); tok (vodní); dělit; říčka; příval; záplava; běh; chod; sled; proudit (lidé, řeka, slova apod.); vyzařovat; plynout; téct (proudit); řeka (vodní); pramen (vodní); směr; hnutí; tendence; pruh
air stream = proud vzduchu; vzdušný proud; jízdní vítr; vzdušný proud působící na vozidlo;
bit stream = bitový tok; tok bitů;
braided stream = divočení toku; divočící tok;
cold stream = chladný potok; vodní tok;
depleted stream = ochuzená frakce;

Příklady překladu slova "stream" z webu:

The stream no longer babbled and brawled.  Potok už nebublal a nehučel.
A steady stream of urine still flowed into the basin.  Do mísy stále tekla moč silným proudem.
Like a tiny stream over the hills and valleys of his body.  Jako maličký potůček stékající po kopcích a údolích jeho těla.
Endean exhaled a long stream of smoke.  Endean vyfoukl kouř.
Why should she, with no stream to follow?  Proč by tam měla jít, když nemohla sledovat žádná potok?
They went off to a nearby stream for water.  Odešli k blízkému potoku pro vodu.
She wondered if there had been a stream there once.  Přemýšlela, jestli tam tudy někdy tekla řeka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstreet   strength   stress   stretch   stretching   stricken   strict   stride