Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad streak do češtiny

streak = pruh; rys (charakteru); proužek; čmouha; proužkovat; tvořit proužky; žíla (pruh, nerostu); pruhovat; blesknout se; záblesk; blesk; fládr; brázda; postříkat; žilka; proužkový; pramének; tenká vrstva; proplástek; vryp; pruhovaný
stray streak = odžilek; proužek; pruh; rýha; šlíra; šmouha; vryp (minerálu);

Příklady překladu slova "streak" z webu:

The streak ran halfway across the black and then winked out.  Bílá čára rozčísla půlku černého nebe a pak zhasla.
A strong streak of luck ran through my career.  Celou mou kariérou se štěstí vinulo jako tlustá červená nit.
Panagyn saw something streak through the air.  Panagyn zahlédl, jak cosi letí vzduchem.
Levine saw brown and a faint streak of red.  Levine spatřil na ruce hnědavé místo a slabou červenou šmouhu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstream   street   strength   stress   stretch   stretching   stricken   strict