Nainstalujte si:
       

Překlad straw


straw = sláma; stéblo (slámy); brčko (ze slámy); slaměný; slamák (slaměný klobouk); maličkost; slámka; tyčinka; slaměný klobouk; fiktivní; nepravý; stéblo slámy; vzduchový dopravník objemné píce a slámy
rye straw = žitná sláma; sláma žitná; man of straw = strašák (člověk ze slámy);

Překlad straw z webu:
Straw steps out ...  Srdce jí v hrudi tlouklo jako zvon.
A straw death is shameful.  Slaměná smrt je ostudná.
Have you straw mattresses?  Máš slaměné matrace?
He rammed some straw into the drainpipe.  Nacpal do ústí trubky pevně stočený chomáč sena.
His bed was a straw mat beneath a leanto.  Spával v přístřešku na slamníku.
Sardines still had his little straw hat on.  Sardinka měl pořád ještě na hlavě svůj malý slamáček.
It was definitely not wearing a straw hat.  A samozřejmě neměl na hlavě žádný slaměný klobouk.
For him there was a little mattress of straw and woollen blankets.  Pro něho tam byl malý slamníček s vlněnými přikrývkami.
I got a newspaper from the rack and a straw for my frappe.  Vzal jsem si ze stojanu noviny a brčko na frapé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstreak   stream   street   strength   stress   stretch   stretching   stricken