Nainstalujte si:
       

Překlad stratum


stratum = vrstvový; plást; ložiště; podloží; vrstva zeminy; hutná vrstva
aqueous stratum = vodná vrstva; vodní vrstva;
bearing stratum = nosná vrstva; nosné lože; nosná formace;
spongiosum stratum = houbovitá vrstva; stratum spongiosum;
supravasculare stratum = ležící nad cévou; supravaskulární vrstva;
straw   streak   stream   street   strength   stress   stretch   stretching