Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stratify; stray; straying; streaky do češtiny


stratify = rozvrstvit, navrstvovat, rozvrstvovat, stratifikovat, navrstvit, vrstvit se, vrstvit

stray = bloudit, bloudění, sjet omylem, odchýlit se, odbočit, rozptyl, bezdomovec, zaběhlý (dobytče ap.), zatoulaný, pobloudilý, zapomenutý, ztracený

straying = bloudící, rozptýlení, zabloudění, rozptylný, rozptyl, rozptylovací


Next: streamer; streaming; streamline    talcum; tale; tales; talk