Nainstalujte si:
       

Překlad stratification


stratification = zvrstvení; rozvrstvení; vrstevnatost; vrstevnost; vrstvení; stratifikace; stratifikační; vrstevnatý
social stratification = sociální rozvrstvení; sociální stratifikace;
user's stratification = stratifikace uživatelů; rozvrstvení uživatelů;

Překlad stratification z webu:
Water settled in isothermal layers of uniform stratification.  Voda se usazuje v izotermických, pravidelně rozložených vrstvách.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstratum   straw   streak   stream   street   strength   stress   stretch