Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad strategy do češtiny

strategy = strategie; strategický; lest; úskok; válečnictví; válečná lest; intrika; taktika; koncepce; rešeršní strategie
common strategy = společná strategie; obvyklá strategie;
corporate strategy = strategie společnosti; firemní strategie; podniková strategie;
development strategy = vývojová strategie; strategie vývoje;
management strategy = strategie řízení;

Příklady překladu slova "strategy" z webu:

The strategy session was brief.  Strategická porada byla krátká.
A new strategy was developing.  Promýšlel novou strategii.
I say this strategy will give him victory.  A toto vítěz­ství mu poskytne moje strategie.
You had an interesting strategy there, but my hand's good...  Máš zajímavou strategii, ale já mám dobrou kombinaci...
You can see this is strategy staff.  Vidíš přece, že toto je strategický štáb.
I want him to attend our strategy conference.  Chci, aby se zúčastnil naší porady o taktice.
You're to be solely responsible for its strategy and training.  Výhradně vy budete zodpovídat za jeho strategii a výcvik.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstratification   stratum   straw   streak   stream   street   strength   stress