Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stranger do češtiny

stranger = cizí osoba; cizinec (cizí osoba); neznámý; nováček; cizí člověk; neznámá osoba; třetí osoba; třetí strana; nezúčastněná osoba; cizinecký; cizí muž; neznámý člověk; cizinci

Příklady překladu slova "stranger" z webu:

Stranger things have been known.  Přihodily se i jinačí divy.
The stranger nodded.  Cizinec přikývl:
He'd heard stranger in his travels.  Na svých cestách slyšel i podivnější jména.
I am a stranger here.  Jsem tady cizí.
I hear you're a stranger here too.  Slyšela jsem, že jste tady taky cizí.
Her skills made her a stranger to him.  Její schopnosti mu jí odcizily.
The operator's sure to be a stranger among us.  Ten, kdo s pátračem manipuloval, je určitě někdo, kdo k nám nepatří.
He would not dare speak with this stranger in the vicinity.  Neodvážil se mluvit v blízkosti téhle neznámé.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstrangler   strap   strata   strategy   stratification   stratum   straw   streak