Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stranding; strange; strangely; strangeness do češtiny


stranding = splétání, zkrucování, vinutí lana, vinutí, uváznutí, zkrucovací

strange = divný, neznámý, podivný, nesrozumitelný, zvláštní (podivný), překvapující, neobyčejný, nezvyklý, neobvyklý, upjatý (o chování), kuriózní, nevlastní

strangely = zvláštně, pochybně, kuriózně, podivně, neobvykle

strangeness = divnost, cizota, kurióznost, cizost, podivnost


Next: strangle; strangulation; strapping; stratified    take-in; take-up; takeup; taking-down