Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad stranded do češtiny

stranded = uvízlý (na břehu); uvázlý; stočený (kabel); slanovaný (kabel); zkroucený; slaněný; svinutý; pramenový; bezradný; slanovaný kabel
be stranded = být na holičkách; nechat na holičkách; být ve štychu;

Příklady překladu slova "stranded" z webu:

We have regul stranded down here.  Máme tady dole uvázlé reguly.
Gone, and left his servant stranded in a city he barely knew.  Zmizel a nechal svého sluhu trčet ve městě, které sotva znal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstranger   strangler   strap   strata   strategy   stratification   stratum   straw