Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad strain do češtiny

strain = napětí; napnout; našponovat; cedit (filtrovat); filtrovat (cedit); usilovat; vypnout; napnutí; náklonnost; vloha; námaha; druh; způsob; natáhnout; tisknout (mačkat); mačkat (tisknout); namáhat; namáhat se; přepínat (namáhat); deformace; záliba; vypětí
continuous strain = trvalé namáhání; trvalé napětí;
creep strain = deformace tečením; creepová deformace;
elastic strain = plasticko-elastická deformace; elastická deformace;
failing strain = mezní protažení; tažnost; konečné přetvoření; tažnost;

Příklady překladu slova "strain" z webu:

The strain will shorten his circle each time.  Po každé jí tím tahem kruh o něco zkrátím.
Duncan felt the strain of dusfeelings, of alienness.  Duncan cítil proud dusích pocitů, proud cizoty.
I was having to strain now.  Musel jsem teď pořádně zabrat.
Her shoulder ached from the strain put on it.  Paže ji bolela od přestálé námahy.
He spoke so softly she had to strain to hear.  Mluvil tak potichu, až musela napínat uši, aby ho slyšela.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstrain energy   strainer   strand   stranded   stranger   strangler   strap   strata