Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad straightening do češtiny

straightening = rovnací; urovná; rovnání (karoserií); vyrovnávání (karoserií); narovnávání (karoserií); rovnání karoserií; rovnající; napřímení; narovnání; srovnávání; urovnání; usměrňování; rovnání vrtu; rovnací lavice

Příklady překladu slova "straightening" z webu:

That's his job, straightening them out.  Ten už bude vědět, jak s nimi zatočit.
Another injection, probably,' 3Jane said, straightening up.  Další injekce, nejspíš, řekla 3Jana a napřímila se.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstraightening machine   straightening system   strain   strain energy   strainer   strand   stranded   stranger