Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad straighten; straightforward; strained do češtiny


straighten = urovnat, napřímit, napřímit se, natáhnout (narovnat), rovnat, vyrovnat, vyrovnávat, narovnávat, podplatit, narovnat se, srovnat se, vyrovnat se

straightforward = směřující přímo vpřed, poctivý (otevřený), upřímný, otevřený, čestný, přímočarý, jasný, zřetelný, zřejmý, otevřeně, nepokrytě, pravdivý

strained = přetvořený, namožený, strhaný, namáhavý, nepřirozený, zaškrcený, přecezený, scezený


Next: straining; strait; straiten; strake    tailing; tailings; tailor-made; tailored