Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad straight do češtiny

straight = přímo; přímý; rovně; rovný; uklizený; uspořádaný; rovnou; vážný (tvář); pravý; řádný; poctivý (řádný); neupravený; nekombinovaný; nepokažený; přímočarý; správně; pořádně; rovnost; přímka; rovina; rovinka; čistá pravda; vynikající; zpříma; nevyhýbavý
go straight = jít přímo; jít rovně; jednat fér;

Příklady překladu slova "straight" z webu:

Straight ahead.  Přímo dopředu.
Go straight alongside.  Plout rovnou k ní.
Hit him straight on.  Pusíte to přímo na ni.
It took him straight to five.  Vyjel do pátého patra.
So here it is, straight out:  Takže, abys věděl:
I was drawn to him straight away.  Okamžitě si mě získal.
Her hair was wet and pulled straight back.  Mokré, rovné vlasy jí splývaly po zádech.
Mightn't the extra weight just pull him straight to the ground?  Nestáhne ho zátěž přímo k zemi?
When the spirit comes out it will go straight into you.  Když duch vyjde ven, vstoupí rovnou do vás.
I ask you a question, you give me a straight answer.  Na něco se vás ptám a chci po vás jas­nou odpověď.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstraight and narrow   straightener   straightening   straightening machine   straightening system