Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad straight-out; straightaway; straightedge do češtiny


straight-out = přímo (bez obalu, absolutní, upřímný, otevřený, nefalšovaný, důkladný, stoprocentní

straightaway = jednosměrný, dlouhý (a rovný), logický, srozumitelný, okamžitě, bez váhání (ihned), hned, nahned

straightedge = rovnací lať, srovnávací lať, strhovací lať, vodovážná lať, zednické pravítko


Next: straighten; straightforward; strained    tag; tagger; tagging; tail