Nainstalujte si:
       

Překlad stowage


stowage = uskladnění; skladiště; uschování; lodní prostor; schránka; prostor; základka; poplatek za uložení zboží na lodi; suchá základka; ukládka (do lodi); úschova (složení) zboží; skladné; skladišťový; skladovací prostor; uložení zboží; uložený materiál
stowage bay   stowage compartment   strabismus   straight   straight and narrow