Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad story do češtiny

story = příběh; povídka; historka; vyprávění; výmysl; událost; senzace; příhoda; pohádka; vypravování; příspěvek (novin.); báchorka; apokryf; fabule; historie; lež; anekdota; děj; vrstva vegetace; výmluva; hlavní témata článků
bedtime story = pohádka na dobrou noc; večerníček;
cock-and-bull story = pohádka o kohoutkovi a slepičce; smyšlená výmluva; vybájená historka; prášilovská historka;
crime story = detektivka; detektivní příběh; detektivní povídka; detektivka; novela;

Příklady překladu slova "story" z webu:

Story of my life.  Můj životní problém.
Same story at his flat.  Stejně to vypadá v jeho bytě.
What's the story about?  O čem je ten článek?
He read the story again.  Pak si znovu přečetl zprávu.
I am just a story .  Asi to nebylo důležité.
I can't tell you that story now.  To vám teď nemůžu říct.
He knew that part of the story already.  Tuhle část příběhu už znal.
I could barely remember what the goddam story was about.  Sotva jsem si vzpomínal, o čem ta pitomá knížka je.
They left alive the ones who'd tell the story best.  Nechali naživu ty, co převyprávějí tu historii nejlépe.
Anyway, this man came to see her, so the story goes.  No a povídá se, že ten člověk za ní přišel a vážně řekl:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorstove   stowage   stowage bay   stowage compartment   strabismus   straight   straight and narrow   straightener